Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Het thema veilig varen op de Maas en Maasplassen heeft veel aandacht gekregen van de provinciale en gemeentelijke overheid dankzij Varen Doe je Samen (VDJS) en het regioteam Limburg. Vorig jaar is er een motie aangenomen in de gemeenteraad voor een nieuwe boot en meer handhavers. Na de Varen Doe Je Samen On Tour actie van afgelopen zomer is er ook bij de provincie een motie aangenomen om de veiligheid bij Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen. Er is ook een plan voor duidelijke bebording om de maximale vaarsnelheid beter zichtbaar te maken.

De watersport in Limburg groeit sterk door de recreatiemogelijkheden op de Maasplassen, vooral vanuit Nord-Rhein-Westfalen. Het aanschaffen van een boot is eenvoudig en het verkeer op het water is weinig gereguleerd. Deze groei vraagt om meer aandacht voor veilig varen en naleving van regelgeving.

Dit blijkt uit ervaringen van het regioteam Limburg en VDJS. Tijdens de Varen Doe Je Samen on Tour weekenden in 2022 en 2023 hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond gezien dat er behoefte is aan voorlichting en handhaving van vaarregels, evenals kennis van lokale regelgeving.

De Gemeente Roermond heeft besloten tot beter toezicht en handhaving. Voor de begroting van 2023 zijn er drie BOA’s aangesteld voor handhaving op het water. De eerste resultaten laten zien dat er veel behoefte is aan voorlichting omdat de regels onbekend zijn en er tot voor kort te weinig werd gehandhaafd.

De inzet van de BOA’s blijft een prioriteit voor de komende jaren en de bebording langs de Maas en toegang tot de Maasplassen wordt verbeterd. De aanduiding van snelheidsbeperkingen wordt verbeterd en er komt meer ondersteuning voor de handhavers.

Bij de provincie Limburg is een motie aangenomen ter ondersteuning van het beleid en er worden financiële middelen gevraagd om het veiligheidsbeleid op de Maas en Maasplassen te ondersteunen. Een mooi resultaat van de actie van het regioteam om de Maasplassen veiliger te maken.

X