Profiel van de penningmeester (m/vr) in het Bestuur van Maas en Roer. 

De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van de vereniging. Daarnaast bepaalt hij/zij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij/zij het beleid naar een financieel overzichten.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en de taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door onze accountant. 

Taken werkzaamheden:

 • De facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
 • Het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
 • De ledenadministratie van de vereniging
 • De crediteuren- en debiteurenadministratie
 • Belasting & -aanslagen verwerken
 • Financiële verslagen zoals jaarrekening en tussentijdse rapportages
 • Het maken van periodieke begrotingen
 • Het afsluiten van relevante verzekeringen
 • Het tekenen van betaalopdrachten
 • Het bijwonen van vergaderingen
 • Overige financiële besluiten en werkzaamheden
 • Onderhoudt de contacten met onze accountant
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de ALV over het gevoerde financiële beleid van enig jaar

Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven en dus de totale boekhouding van de vereniging, is het belangrijk dat hij/zij beschikt over een goed financieel inzicht. Hij/zij werkt meestal met software voor de ledenadministratie en/of een boekhoudprogramma.

Daarnaast moet je om de rol goed in te kunnen vervullen beschikken over een goed financieel inzicht, organisatievermogen en enige bestuurlijke ervaring hebben.

De penningmeester wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.