Geen stratemaker op zee, maar asfalt langs het water!

 

De verharding van de jollenopslag aan de Oostzijde van de haven was een doorn in het oog, heel veel onkruid, bestrating overwoekerd en niet meer te onderhouden.

 

In het voorjaar van 2020 hebben we de bestrating eruit gehaald en de gebakken straatstenen goed verkocht. Tijdens de opvolgende werkzaamheden bleek de ondergrond erg onstabiel. We hebben toen met de bestaand overgebleven materiaal een fundering gemaakt en één laag asfalt aangebracht.  Het resultaat was voor het oog slecht, maar er lag wel een basis om verder op te bouwen. We hebben tijdelijke ringen en belijning aangebracht zodat de jollen er het hele seizoen konden staan.

 

In november hebben vrijwilligers de ringen weer verwijderd en heeft Strabag een fijne dunne asfaltdeklaag aangebracht. Nu ziet het er perfect uit.

 

In maart 2021 zullen we belijning van wegenverf laten aanbrengen en de ringen met epoxy vastzetten. Dan is deze locatie weer Maas en Roer waardig en kunnen de bermen en sloot veel beter onderhouden worden. Door het schuin parkeren zullen de gebruikers ook makkelijker hun boot kunnen stallen.

 

Tevens hebben we vanaf de slagboom tot de jeugdsteiger eenzelfde asfaltdeklaag aangebracht. Het oorspronkelijke asfalt was  slecht en had al vele reparaties.  Deze weg ziet er nu ook prachtig uit.

 

Komende jaren zullen wij stap voor stap op vergelijkbare manier de andere asfaltverhardingen aanpakken om gaten en schade aan auto’s en leden te voorkomen.

 

René van der Zweep