Colofon


'T SPANT

Officieel verenigings e-magazine van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging ‘Maas en Roer’.

 

VERSCHIJNT

4 maal per jaar

 

REDACTIE

Frank Raemaekers, Carmita Udo en Christianne Kraan.

 

VERTALING

Harald Höth

 

ONTWERP  EN OPMAAK

Frank Raemaekers  Impact Design

 

FOTOGRAFIE

Veel foto's in 't Spant zijn van Johan Verhaegh, Carmita Udo, Ruurt van der Sluis en Frank Raemaekers.

 

ADVERTEREN

Tarieven op aanvraag bij de redactie van ‘t Spant. Gratis mogelijkheid tot adverteren voor leden in de vaste rubriek 'Vraag en Aanbod'.

 

KOPIJ AANLEVEREN

't Spant uitgave 1: 25 februari

't Spant uitgave 2: 15 mei  (of N.T.B.)

't Spant uitgave 3: 25 augustus

't Spant uitgave 4: 15 november

 

Zo mogelijk per e-mail spant@maasenroer.nl

Foto’s graag in aparte bijlage, in hoge resolutie aanleveren.

Voorwoord


Van de voorzitter,

 

De veranderingen in de huidige situatie gaan snel. We moeten voortdurend alert zijn om te allen tijde adequaat te kunnen handelen.

 

Zo ook in het kader van de maatregelen die de overheid ons aanraadt rond het coronavirus. Jullie zijn geïnformeerd over het feit dat sportclubs en verenigingen de deuren moeten sluiten, omdat het belangrijk is dat we sociale contacten in het algemeen sterk verminderen en 1,5 meter afstand tot andere mensen bewaren.

 

We hebben als vereniging onze verantwoordelijkheid, vandaar dat het bestuur de maatregelen van de overheid vertaald heeft naar onze eigen praktijk. Dat is via een mail aan jullie bekendgemaakt.

 

Er leven natuurlijk allerlei vragen. Het varen met een boot is toch voldoende veilig, waarom dan de haven sluiten? Of: onderhoud aan mijn boot kan ik toch wel doen?

Ik hoop dat iedereen toch tot de conclusie komt dat het in acht nemen van de anderhalve meter afstand ons gaat helpen om straks erger te voorkomen. Wij als bestuur zullen geen activiteiten toestaan die mensen fysiek bij elkaar brengen en waardoor gevaar voor besmetting wordt vergroot.

Neem de zaken serieus, volg de informatie hieromtrent zelf op en spreek ook anderen aan als er gevaar voor besmetting zou kunnen optreden. Alleen zo kunnen we een totale sluiting van de haven voorkomen.

 

Wij hopen jullie allen spoedig weer te zien, maar dan in een situatie waarin we kunnen terugblikken op de huidige crisis.

 

 

Namens het bestuur veel groeten en blijf gezond!

 

 

Joep Mooren.