Antifouling

Voordat onze boten aan het begin van het seizoen (hopelijk kunnen we toch nog even genieten dit jaar) het water weer ingaan zorgen we allemaal dat het onderwaterschip er weer netjes uitziet. Helaas blijkt dat daarbij nog heel vaak antifouling gebruikt wordt die niet meer is toegelaten. Er mag alleen nog antifouling worden gebruikt die in Nederland is goedgekeurd, deze heeft dan een toelatingsnummer dat bestaat uit 5 cijfers met erachter de letter N. De tabel met goedgekeurde antifoulings staat hieronder.

Dat betekent dat als er een antifouling gebruikt wordt die NIET is goedgekeurd de booteigenaar bij controle een boete kan krijgen van € 2.500 en dat de antifouling ook nog geheel verwijderd moet worden. Daarnaast kan de boete ook aan de eigenaar van de stallingsplaats (dwz Maas en Roer) opgelegd worden, iets wat we natuurlijk moeten voorkomen.

 

Zoals in de tabel is te zien hebben alle toegelaten antifoulings een expiratiedatum in 2021. De bedoeling is namelijk dat er (voor zoet water) daarna alleen nog biocide-vrij (gifstof-vrije) antifoulings gebruikt mogen worden. Omdat deze geen gifstoffen bevatten hebben deze ook geen toelatingsnummer. Het effect van deze foulings is gelegen in het gladde oppervlak dat ze creëren, of doordat ze siliconen bevatten die een hydrogel-laagje vormen waarop geen aangroei plaatsvindt. Recent is met medewerking van de Hiswa een testrapport tot stand gekomen waarin de effectiviteit van diverse alternatieven van de huidige antifoulings beschreven staan.

 

Aangezien 2021 dus het laatste jaar is dat de antifoulings met biociden (mits met toelatingsnummer !) gebruikt mogen worden, wordt het dus langzamerhand tijd dat eenieder serieus gaat bekijken op welk alternatief overgestapt gaat worden.

Daarbij nog een verzoek: mocht het nodig zijn dat de huidige antifouling van het onderwaterschip verwijderd wordt (hetgeen trouwens meestal niet nodig is), zorg dan naast de persoonlijke beschermingsmiddelen ook voor een effectieve bescherming van de omgeving van de boot. Het is absoluut noodzakelijk dat voorkomen wordt dat de omgeving vervuild wordt door het schuurstof!