I.v.m. het coronavirus is de haven is gesloten voor alle watersportactiviteiten:

 

•  Er wordt alleen gekraand op afspraak miv. 14 april.

•  Jollen mogen nog niet naar de haven gebracht worden tot 14 april.

•  De deur van het havenkantoor is gesloten en is alleen telefonisch of per mail bereikbaar.

•  De sanitair gebouwen en toiletten zijn gesloten.

•  Overnachten op de boot is niet toegestaan.

•  Passsanten en bezoekers in de haven zijn niet toegestaan.

•  De haven is uitsluitend en alleen toegankelijk voor direct schipgebonden activiteiten. Dat betekend: het verrichten van werkzaamheden aan je boot, aan boord gaan en vertrekken, terugkomen en de haven weer verlaten.

 

Werken aan de boot mag wel mits dit niet in groepsverband gebeurt, en:

 

• Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en de havenmeester.

• Geef elkaar geen hand.

• Nies in je elleboog of papieren tissue.

• Was regelmatig je handen.

 

Alle sanitaire voorzieningen zijn gesloten!

“Een van de maatregelen in de noodverordening is dat het verboden is om op campings en in jachthavens de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet, was- en douchevoorzieningen geopend te houden. Deze maatregel gaat per omgaande in.”

 

KOM NIET NAAR DE HAVEN ALS U VERKOUDHEIDSKLACHTEN HEEFT!

 

Alleen samen en met ieders medewerking kunnen we ervoor zorgen dat we gezond blijven!!

 

 

 

Aufgrund des Koronavirus ist der Hafen für alle Wassersportaktivitäten gesperrt:

 

•  Boot kranen nicht möglich bis 14. April und dan nur mit einen Kran Termin.

•  Jollen dürfen noch nicht zum Hafen gebracht werden bis 14. April

•  Die Tür des Hafenbüros ist geschlossen und nur telefonisch oder per E-Mail erhältlich.

•  Alle sanitären Einrichtungen sind geschlossen.

•  Das Übernachten auf Booten ist in unserem Hafen noch nicht erlaubt.

•  Passanten und Besucher sind im Hafen  nicht zugelassen.

•  Wenn Sie das Boot nach dem Kranen nutzen wollen, dann dürfen Sie nur den Hafenbereich betreten, um direkt zu Ihrem Boot zu gehen, um dann direkt auszulaufen. Nach Ihrer Rückkehr werden Sie gebeten, Ihr Boot auf Ihren Liegeplatz zu legen und dann den Hafen zu verlassen.

 

Arbeiten am Boot ist erlaubt, sofern dies nicht in Gruppen erfolgt und:

 

•  Halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein.

•  Hände nicht schütteln.

•  Niesen Sie in Ihren Ellbogen oder Papier.

•  Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig

 

Alle sanitären Einrichtungen sind geschlossen!

 

“Eine der Maßnahmen der Notstandsverordnung ist, dass es verboten ist, sanitäre Einrichtungen in Form von Gemeinschaftstoiletten, Wasch- und Duscheinrichtungen auf Campingplätzen und in Yachthäfen offen zu halten.”

 

 

KOMMEN SIE NICHT ZUM HAFEN, WENN SIE KALTE BESCHWERDEN HABEN!

 

Nur gemeinsam und mit der Mitwirkung von uns allen können wir sicherstellen  dass wir gesund bleiben.

aandacht voor Corona