In 2019 willen we twee wijzigingen invoeren

bij de zeilwedstrijden:

   1. Een apart finishschip

   2. Vóór de eerste start melden bij de meldboei

        naast het startschip

Zeilwedstrijden 2019:

een beetje anders

(en toch ook weer niet)

 

Hoe ziet het verloop van een eerste wedstrijddag er uit?

Je schrijft altijd in via de website van Maas en Roer (wedstrijden/inschrijfformulier). Zo weten we van tevoren hoeveel deelnemers en wedstrijdklassen er zijn. Met je inschrijving verklaar je je ook akkoord met de wedstrijdbepalingen. Je hoeft dus niet meer je handtekening te zetten bij de infopost. Je hoeft je ook niet meer te melden bij de infopost aan de wal. Je kunt direct het water op naar de startlijn.

 

Aan stuurboordzijde van het startschip ligt een aanmeldboei. Vanaf een half uur voor de wedstrijd vaar je door de denkbeeldige lijn tussen het startschip en de aanmeldboei. Het Wedstrijdteam kan dan noteren dat je aanwezig bent.

 

De start

De startvolgorde en tijden eerste start worden als vanouds op de wal via het mededelingenbord bekend gemaakt. Deze startvolgorde geldt voor elke wedstrijd die op die dag wordt gezeild.

 

De startprocedure is ongewijzigd. Het startschip gaat na de start direct de voorbereidingen treffen voor de volgende start. Het kan voorkomen dat het startschip koers zet naar een andere locatie omdat de wind gedraaid is. Laat je daardoor niet misleiden dat de finishlijn ook ergens in de buurt van het startschip zal liggen.

 

De finish

De finishlijn ligt in de lijn tussen de beneden- en bovenboei (in de wind finish). In de regel is dit in de buurt waar ook de startlijn heeft gelegen. De finishlijn kun je herkennen aan de 2 blauwe vlaggen; 1 op het finishschip en 1 boei met blauwe vlag. De denkbeeldige lijn tussen deze 2 vlaggen is dan ook de finishlijn.

 

Nadat het laatste schip gefinisht is van een bepaalde startserie zal korte tijd later het voorbereidingssein gegeven worden door het startschip. Dit zijn oranje vlaggen; 1 op het startschip en 1 boei met oranje vlag. Het startschip heeft namelijk tijdens de wedstrijd de nieuwe startlijn weer goed in de wind gelegd. Hierdoor willen we bereiken dat de zeilers tussen de wedstrijden niet te lang hoeven te wachten op de volgende start.

 

Wat betekent dit?

Door deze veranderingen kan er sneller doorgestart worden en kunnen we op zaterdag om 13.00 uur starten in plaats van 12.00 uur. We blijven hetzelfde aantal wedstrijden zeilen als voorgaande jaren.

Bij de voorjaarswedstrijden die op zondag 5 mei gevaren worden, blijft de starttijd 11.00 uur.

 

Hoe innen we het startgeld?

De tarieven blijven voor dit jaar ongewijzigd. Er bleef nog een uitdaging over: hoe innen we het startgeld? Vooraf overmaken brengt teveel administratieve rompslomp met zich mee en is dus geen optie. We hebben daarop besloten dat we aan het einde van het seizoen gaan incasseren via automatische incasso.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

We registreren dat je hebt meegezeild en houden dit het hele seizoen bij. Dit wordt ook tussentijds op Intranet gezet. Aan het einde van het seizoen krijgen jullie één rekening van Maas en Roer met het totaalbedrag. Dit wordt geïnd via onze standaard incassomethode.

Dit geldt voor Maas en Roer leden. Voor niet-leden blijft de oude methode van kracht. Zij betalen contant voor aanvang van de wedstrijden.

 

En verder….

De tarieven blijven ongewijzigd. De wedstrijddata voor dit jaar staan op onze website. De infopost is wel gewoon open voor aanvang van de wedstrijden voor vragen en betaling van inschrijfgeld van niet-leden.

 

Op verzoek van de zeilers zullen we korte wedstrijdbanen maken. Hierdoor krijg je vaker de kans om een goed resultaat te varen. Door inzet van het finishschip kunnen we dan ook sneller doorstarten.

 

Wij hopen hiermee een vlotter en een nog aangenamer verloop van de zeilwedstrijden te realiseren.

 

Inschrijven voor een Klasse evenement kun je op dezelfde wijze doen. Inning van inschrijfgeld en organisatie van dat evenement is in handen van de desbetreffende Klasse organisatie. Zij zullen je tijdig informeren hoe zij dit organiseren.

 

Graag tot ziens bij onze zeilwedstrijden!

 

Jullie Wedstrijdteam