Colofon


'T SPANT

Officieel verenigings e-magazine van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging ‘Maas en Roer’.

 

VERSCHIJNT

4 maal per jaar

 

REDACTIE

Carmita Udo, Frank Raemaekers en Christianne Kraan

 

VERTALING

Harald Höth

 

ONTWERP  EN OPMAAK

Frank Raemaekers  Impact Design

 

FOTOGRAFIE

Veel foto's in 't Spant zijn van Johan Verhaegh, Ruurt van der Sluis.

 

ADVERTEREN

Tarieven op aanvraag bij de redactie van ‘t Spant. Gratis mogelijkheid tot adverteren voor leden in de vaste rubriek "Vraag en Aanbod".

 

KOPIJ AANLEVEREN

Deadline: 19 mei 2019.

Zo mogelijk per e-mail spant@maasenroer.nl

Foto’s graag in aparte bijlage, in hoge resolutie aanleveren.

Voorwoord


Van de voorzitter,

 

Het nieuwe jaar startte met een verrassing door de aankondiging van Lucas dat hij besloten had een andere richting in zijn carrière in te slaan. Jammer voor ons allen want hij voldoet volledig aan ons profiel van havenmeester. Vooral zijn vakmanschap, manier van communiceren en de rust die hij uitstraalt bij drukte aan de kraan wordt zeer gewaardeerd.

Wij zijn inmiddels druk met de werving van een nieuw persoon voor deze centrale functie in onze haven. Ondanks de krappe arbeidsmarktsituatie zijn er gelukkig voldoende kwalitatieve reacties. Wij starten snel de eerste gesprekken met sollicitanten. Ons streven is dat er 1 juni een nieuwe havenmeester is aangesteld.

 

Dit soort veranderingen hoort bij organisaties in beweging. Dat geldt ook voor Maas en Roer. Er zijn altijd wel interne of externe zaken die invloed hebben op het reilen en zeilen van onze vereniging. Maar zij kunnen ook een positieve impact hebben. Veranderingen brengen nieuwe kansen en uitdagingen.

 

Wij als zeilers weten dit als geen ander. Wij stemmen onze koers en zeilvoering af op de veranderende windrichting en bereiken daardoor ons doel vroeger of later. Uiteindelijk kun je achteraf vaststellen of de aanpassingen goed waren en wat je de volgende keer anders zou kunnen doen om een nog beter te resultaat te bereiken.

 

Intussen bereiden leden en vereniging zich voor op het nieuwe zeilseizoen. Er wordt aandacht besteed aan de staat van onderhoud van de boot en de nodige werkzaamheden worden hiervoor uitgevoerd. Misschien hebben jullie in de wintermaanden kennis verzameld over vaargebieden die jullie willen gaan bezoeken. Om de aantrekkelijkheid te bekijken, maar ook om de omstandigheden ter plekke te kennen bij verschillende weersomstandigheden.

 

Toch is het altijd weer een verrassing wat u precies tegenkomt als het eenmaal zover is. Om te beslissen wat te doen wordt toch altijd weer een beroep gedaan op je eigen ervaring, kennis en kunde.

“You cannot change the wind but you can adjust your sails”

 

Namens het bestuur wens ik jullie allen behouden vaart en een fijn watersportseizoen.

 

Joep Mooren