De sfeer zat er goed in tijdens 'Bezem in de mast'.

Alle vrijwilligers, bedankt voor de inzet en de noeste arbeid.