Colofon


'T SPANT

Officieel verenigings e-magazine van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging ‘Maas en Roer’.

 

VERSCHIJNT

4 maal per jaar

 

REDACTIE

Carmita Udo, Frank Raemaekers en Christianne Kraan

 

VERTALING

Harald Höth

 

ONTWERP  EN OPMAAK

Frank Raemaekers

Impact Design

 

FOTOGRAFIE

Veel foto's in 't Spant zijn van Johan Verhaegh en van Ruurt van der Sluis.

 

ADVERTEREN

Tarieven op aanvraag bij de redactie van ‘t Spant. Gratis mogelijkheid tot adverteren voor leden in de vaste rubriek "Vraag en Aanbod".

 

KOPIJ AANLEVEREN

15 november 2018

Zo mogelijk per e-mail spant@maasenroer.nl

Foto’s graag in aparte bijlage en in hoge resolutie aanleveren.

Voorwoord

 

Woord van de (plaatsvervangend) voorzitter

 

“Het is weer voorbij die mooie zomer “ zong Gerard Cox. En mooi was zij zeker. Zelfs zo mooi dat velen koelte en regen wensten. Welnu, dat hebben we nu!  Veel leden hebben mooie reizen gemaakt met hun schip en genoten van zon,  wind, ruimte en vrije tijd.

 

De warmte heeft ook gevolgen voor onze haven. Er drijft een groene drab op diverse plekken in de haven als gevolg van hevige algengroei. Daarnaast ontstond in het leidingwerk van de sanitair gebouwen legionella in het leidingwater. Hierop hebben we de drastische maatregel genomen om de gebouwen tijdelijk te sluiten en een oplossing te zoeken. Dit leverde overlast en veel commentaar op, maar als vereniging willen we geen risico op besmetting nemen. Hoe klein de kans ook is. Gezondheid gaat tenslotte boven alles. Stel dat we dit niet gedaan hadden en een lid of passant was ernstig ziek geworden.  Zeker met de impact van social media zou dat het einde van onze vereniging betekenen.

 

Er liggen plannen klaar voor een upgrade van de sanitair gebouwtjes en de sanitair ruimte onder het Thuishaven die we tijdens de ALV nader zullen toelichten.

 

Wat ook velen hebben gemerkt: Lucas heeft 10 zondagen vrij gekregen in de lange zomer. Vroeger was dat niet, maar vroeger is niet meer. Altijd bereikbaar en aanwezig zijn in deze tijd kost veel energie. Veel bedrijven gaan hun medewerkers hiervoor in bescherming nemen. Zo ook Maas en Roer. We zijn heel blij met Lucas en zijn zuinig op hem. De communicatie hierover had zeker beter gekund. Zo leren we nog elke dag.

 

Een ander fenomeen in deze snelle tijd dient zich ook aan: sommige evenementen die jarenlang succesvol waren trekken nu erg weinig deelnemers. Het zomerfeest was geslaagd, maar er waren slechts 75 leden, waarvan 5 Nederlandstalig. Ook Trossen Los ging moeizaam. Bij andere evenementen, zoals midzomernachtzeilen of de lampionnentocht is de deelname weer overweldigend. De zeilwedstrijden laten ook een wisselend beeld zien. De Over Fifty Cup (en zeer velen zijn over de 50) ging niet door, maar de kajuitzeilwedstrijden trekt juist wat aan.

 

We zijn als bestuur van plan een zaterdag samen te gaan zitten. Niet op de hei, maar aan de waterkant, om te bedenken hoe we als vereniging bij de tijd blijven en aantrekkelijk blijven. We willen juist dicht bij u als lid zijn en blijven en niet vervallen in een ligplaatsfaciliteit voor boten.  Heeft u suggesties, mail ons: bestuur@maasenroer.nl

 

Ik wens u een heerlijke herfst, met weinig zon, veel wind, regen en mist, zoals een herfst moet zijn.

 

René van der Zweep

waarnemend voorzitter