Depot voor Klein

Gevaarlijk/Chemisch Afval (KGA/KCA).

Omdat de winter- en onderhoudsperiode er weer aan zit te komen even een opfrisser voor wat betreft het storten van chemisch afval in ons depot.

Om een juiste afvalverwerking te kunnen garanderen is het van belang dat het afval in de juiste bak gedeponeerd wordt. In het milieudepot kunt u terecht met uw chemisch afval zoals afgewerkt olie, oliefilters en poetsdoeken, batterijen, verfafval en accu’s. Van links naar rechts treft u aan;

 

Olieopvangbak : alleen afgewerkte olie uit uw motorblok/keerkoppeling. GEEN koelvloeistof of bilgewater.

 

Blauwe metalen vaten: oliefilters en poetsdoeken met olieresten.

 

Pallet met big-bag: verfafval zoals kwasten, rollers en  blikken met verfresten. Lege emballage en overig  restafval mag  in de groene container.

 

Zwarte krat (uiterst rechts): oude accu’s.

 

Zwart 60ltr. vat: batterijen.

 

Mocht u niet zeker weten waar, of in welke bak,  u uw afval moet deponeren laat het dan niet voor het depot staan zodat de havenmeester het mag opruimen maar kom gerust even langs om te vragen waar u met uw afval naartoe moet.