Colofon


'T SPANT

Officieel verenigings e-magazine van de Roermondse Roei- en Zeilvereniging ‘Maas en Roer’.

 

VERSCHIJNT

4 maal per jaar

 

REDACTIE

Carmita Udo, Frank Raemaekers

 

VERTALING

Harald Höth

 

ONTWERP  EN OPMAAK

Frank Raemaekers

Impact Design

 

FOTOGRAFIE

Veel foto's in 't Spant zijn van Johan Verhaegh en van Ruurt van der Sluis.

 

ADVERTEREN

Tarieven op aanvraag bij de redactie van ‘t Spant. Gratis mogelijkheid tot adverteren voor leden in de vaste rubriek "Vraag en Aanbod".

 

KOPIJ AANLEVEREN

15 juni 2018

Zo mogelijk per e-mail spant@maasenroer.nl

Foto’s graag in aparte bijlage en in hoge resolutie aanleveren.

Voorwoord

 

Van René

 

Andere foto, andere titel! En dan ook nog nieuwsbrieven midden in de winter.

 

We hebben een gedreven bestuur, leden van Maas en Roer die zich inzetten voor de overige leden, onze werknemers Lucas en Emily, en de eigendommen, namelijk de haven.  Gedrevenheid is goed en daar hoort ook discussie bij. Maar in december kreeg de interne discussie de overhand en vergaten we de vereniging (bijna).

 

Vele gesprekken zijn gevoerd. De uitkomst hiervan is dat Stan van de Leeuw als secretaris en Fons van Gent als voorzitter hebben besloten het bestuur te verlaten,  omwille van diezelfde vereniging, want die blijft op de eerste plaats staan. Iedereen of niemand treft hier blaam, alleen gezamenlijk werkte het niet meer.

 

Stan is helaas kort secretaris geweest. Vanaf deze plaats dank voor de betrokkenheid en inzet. Fons is een andere categorie. Hij is reeds erelid en heeft in een lastige periode in 2012 met eenzelfde gedrevenheid de voorzittershamer opgepakt met een geheel nieuw bestuur. Vele bergen werk zijn er verzet met het team, zoals een geheel nieuwe geautomatiseerde administratie,  vervanging van de steigers, verbouwing van het havenhuis, een nieuwe havenmeester en een nieuwe stijl van presentatie bij de ledenvergaderingen.  Maas en Roer is hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. Mede namens de overige bestuursleden hopen we oprecht dat hij zich verbonden blijft voelen aan Maas en Roer.

 

Een belangrijk onderwerp voor de komende voorjaarsledenvergadering is de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De conceptteksten staan op de site, achter de leden-login. Bestudeer ze en geef je mening op de ALV of per e-mail. Er is hiervoor een apart mailadres: statuten2018@maasenroer.nl

 

Nu het voorjaar is, draait de vereniging weer op volle toeren: Lucas gaat alle schepen weer in het water leggen (indien gewenst), evenementen zijn georganiseerd, de indeling van de haven is gereed,  we hebben gelukkig weer een zeer goede bezetting, de onderhoudsploeg heeft weer vele klussen gedaan en de Thuishaven is weer 6 dagen in de week open.

 

Veel leesplezier met het voorjaars-Spant, geniet van de eerste zeiltocht (en vele die volgen) en tot ziens op de haven.

 

René van der Zweep,

waarnemend voorzitter