Ereleden

Fons van Gent, Rieky Schraa

 

Bestuur

Fons van Gent:  Voorzitter en Wedstrijdzaken

Han Neuteboom:  Penningmeester

Stan van der Leeuw:  Secretaris

Tiberius Dreichlinger:  Havenzaken

René van der Zweep:  Technische zaken en Vicevoorzitter

Carmita Udo:  PR, Communicatie en evenementen

 

Havenmeester

Lucas Lommen

 

Clubgebouw, eetcafé ‘De Thuishaven’

Hans en Aiga Sterringa-Norveza T (0475) 33 42 50

 

Redactie ‘t Spant

Mea Grevink   T (0475) 33 08 39

 

Vertrouwenscontactpersoon

Henk van Roon

 

Administratie Maas en Roer

Emily van Lier Caenen

Hatenboer 48, 6041 TN Roermond

Tel. en fax (0475) 33 02 08

Kantooruren: ma. 8.30-16.30, vr. 8.30-12.30.

 

Bankrelatie

ABN Amro Bank, Roermond

IBANnummer: NL49ABNA0578839709

 

M&R website www.maasenroer.nl

 

Email

administratie:  administratie@maasenroer.nl

bestuur:  bestuur@maasenroer.nl

havenzaken:  haven@maasenroer.nl

havenmeester:  havenmeester@maasenroer.nl

jeugdcommissie:  jeugd@maasenroer.nl

redactie Spant:  spant@maasenroer.nl

wedstrijdteam:  wedcom@maasenroer.nl

evenementen:  evenement@maasenroer.nl

wedstrijden kajuitzeiljachten: kajuitwedcom@maasenroer.nl

Agenda

Sept.

30

 

Okt.

1

 

6 - 8

 

 

14 - 15

 

15

 

Nov.

3

 

 

24

 

26

 

Er staat nog meer op de agenda,  klik hier!

 

Yngling Klasse evenement

 

 

Yngling Klasse evenement

 

Open Ned H-Boot Kamp.

Klasse evenement

 

Sluitingswedstrijden

 

Seizoensafsluiting

 

 

Evaluatiebijeenkomst wedstrijdzeilers

 

Algemene ledenvergadering

 

Sinterklaasmiddag  Jeugd

 

Winteractiviteit jeugd

(juiste datum wordt tijdig aangegeven)