Sailhorse

Bedankje aan Maas en Roer

 

 

Beste leden van Maas en Roer,

 

Tijdens de Hemelvaartsdagen van 2017 mocht de International Sailhorse Class Association (ISCA) te gast zijn bij Maas en Roer voor het verzeilen van onze 41e Europacup.

 

Het feit dat wij van de Sailhorse klasse bij u te gast waren voor deze wedstrijdserie ervaren we met zijn allen als heel natuurlijk, maar het is uiteraard niet vanzelfsprekend.

Wij zijn een relatief kleine klasse en gewend om bij bestaande wedstrijden aan te (moeten) haken, zodat het voor de organiserende watersportvereniging allemaal beter te dragen is.

 

Bij de watersportvereniging Maas en Roer werkt het nog steeds zoals in de ‘good old days’. Je krijgt hier als klasse de ruimte om je eigen weekend te maken en daarvoor kun je vroegtijdig en correct goede afspraken maken met Maas en Roer.

 

Met veel aandacht en zorg word je als klasse omringd door wedstrijdzaken in de persoon van Fons van Gent, door het wedstrijdteam in de persoon van Gertie Lieshout, en door de wedstrijdcommissie onder leiding van Corry van Neervoort. Naast een hoog niveau van kennis en organisatie is de ervaring, de hartelijke inzet en de zeer vriendelijke toon van alle Maas en Roer vrijwilligers nog eens de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’. Onze dank gaat in dit verband ook uit naar de mannen van de praktijk van rescue, wedstrijdtonnen enzovoort, John Lieshout en Lucas Lommen.

 

Op de wal werd de Roermondse gastvriendelijkheid in persoon en culinair fantastisch vorm gegeven door het team van de Thuishaven onder leiding van Aiga en Hans. Ook hier kun je als klasse goede afspraken maken en daar hebben we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat dan ook gebruikt van gemaakt.

 

We hadden met Hemelvaart echt het mooiste voorjaarsweekend te pakken. Droog, zeer zonnig, wind (soms zelfs van alle kanten) en we konden met een serie van 12 starts tot een zeer goed kampioenschap en een echte kampioen komen. Hopelijk hebben de Maas en Roer leden geen hinder gehad van ons.

 

De Sailhorse zeilers en aanhang blikken terug op een zeer geslaagd evenement en willen Maas en Roer en al haar leden complimenteren met zo’n fijne en mooie vereniging en hartelijk bedanken dat wij andermaal bij u te gast mochten zijn.

 

Namens de Sailhorse clubs,

 

Henk van Dijk

ISCA voorzitter

Sailhorse

Bedankje aan Maas en Roer

 

 

Liebe Mitglieder von Maas en Roer,

 

Während das Christi Himmelfahrt Wochenende von 2017 war der International Sailhorse Class Association (ISCA) zu Gast bei Maas en Roer unsere 41. Europacup Regatta aus zu tragen.

 

Der Fakt das wir als Sailhorse Klasse bei ihnen zu Gast waren für diese Regattaserie wird von allem erfahren als sehr natürlich, aber es ist nie selbstverständlich.

Wir sind eine relativ kleine Bootsklasse und gewöhnt um bei bestehende Regatten anschließen zu müssen, so dass Regatten organisieren  für Wassersportvereine besser zu tragen ist.

 

Beim Wassersportverein Maas en Roer funktioniert es noch immer so wie ‚in die guten alten Zeiten‘. Mann bekommt hier als Bootsklasse die Möglichkeit um sein eigenes Wochenende zu machen, wofür man mit Maas en Roer rechtzeitig und korrekt Verabreden kann.

 

Mit viel Aufmerksamkeit und Sorge wird man hier umgeben von Regattasachen in der Person von Fons van Gent, vom Regattateam in der Person von Gertie Lieshout und von der Regattakommission in der Person von Corry van Neervoort. Neben ein sehr hohes Niveau in Wissen und Organisation ist die Erfahrung, der herzlichen Einsatz und der freundliche Ton von alle Maas en Roer Freiwilliger dann noch der sprichwörtliche ‚Kirsch auf der Torte‘. Unseren Dank gilt natürlich auch die Männer aus der Praxis von Rescue, Regattatonnen und so weiter, John Lieshout und Lucas Lommen.

 

An Land wurde die Roermond Gastfreundlichkeit in Person und kulinarisch fantastisch  gestaltet durch die Mannschaft der Thuishaven, geleitet durch Hans und Aiga. Auch hier kann man als Klasse gute Verabredungen machen und das haben wir als Klasse vom frühen Morgen bis späten Abend genießen können.

 

Wir trafen das schönste Frühlingswochenende mit Christi Himmelfahrt in Roermond. Trocken, sehr Sonnig, wind (manchmal sogar von allen Seiten) und waren in der Lage mit eine Serie von 12 Starts eine sehr gute Meisterschaft aus zu tragen und ein würdiger Meister zu ehren. Wir hoffen das wir ihnen währen diese Veranstaltung nicht im Wege waren.

 

Die Sailhorse Segler und Folger blicken zurück auf ein sehr Erfolgreiche Meisterschaft und machen Maas en Roer und al ihre Mitglieder gerne ein großes Kompliment mit so ein schönes Verein und bedanken uns bei ihnen dass wir bei ihnen zu Gast sein dürften.

 

Im Namen der Sailhorse clubs

 

Henk van Dijk

ISCA voorzitter