Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Johan Verhaegh heeft een erkenning van zijn vele werk voor onze vereniging ontvangen. Het bestuur heeft Johan de Zilveren speld uitgereikt tijdens de ALV van november ’22.

Sinds jaar en dag kennen wij Johan vanuit diverse functies zoals de rol van webmaster, lid van de wedstrijdcommissie, fotograaf bij diverse evenementen en voor het Spant, initiatiefnemer van de watersportmarkt en het biljart team.  Een vrijwilliger die op al deze taakgebieden zich inzet en verantwoordelijk voelt voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij als bestuur hebben in de communicatie naar de leden via de website, aan Johan een betrouwbare partner die meedenkt en initiatief neemt en er voor zorgt dat jullie goed geïnformeerd worden.

Namens alle leden en bestuur, dank Johan voor jouw inzet en samenwerking.

Joep Mooren

X