Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Vacature Secretaris wedstrijdcommissie

                                                  

Functieprofiel van de secretaris van de wedstrijdcommissie bij Maas en Roer

De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse wedstrijdprogramma.

Functie inhoud secretaris:

 • Voorbereiden jaarvergadering.
 • Wedstrijdkalender en bezettingsschema opstellen voor de wedstrijden (wedstrijdcommissie, bemensing begeleidingsboten en protestcomité).
 • SW CD aanvragen bij sailsupport.
 • Computerbeheer: SW en ZW programma.
 • Kampioenschappen aanvragen bij Watersportverbond.
 • Ondersteuning wedstrijdleider bij voorbereiding evenementen en kampioenschappen.
 • Documenten informatiepost: LWB, banenkaarten, inschrijfformulier.
 • Verzorgen van uitslagen.
 • Inkopen van prijzen en verzorgen van naamplaatjes.
 • Opstellen begroting voor wedstrijdcommissie
 • Het bijhouden van all-over standen ten behoeve van de jaarprijs.
 • Voorbereiden evaluatievergadering.
 • Opstellen jaarcijfers: aantal inschrijvingen, ontvangen inschrijfgelden en uitgaven.

Tijdsbesteding


Naast de twee vergaderingen per jaar bedragen de werkzaamheden van de secretaris ongeveer 1 uur per week.

We zien een reactie graag tegemoet.

Het bestuur

X