Rijkswaterstaat | Persbericht Rijkswaterstaat

Onderhoudswerkzaamheden Sluis Linne van start

In de week van 16 mei start aannemerscombinatie Mourik-Dynniq (CMD) de onderhoudswerkzaamheden aan Sluis Linne. Ze gaan de nivelleersystemen renoveren. Daarvoor worden de schuiven uit de putten gehesen en in een werkplaats onder handen genomen. Gelijktijdig worden de kettingen vervangen waarmee de schuiven op en neer bewogen worden en worden de rioolschuifaandrijvingen vervangen. De werkzaamheden worden naar verwachting eind december afgerond.

Het stuw- en sluiscomplex in het buurtschap Osen in de gemeente Maasgouw werd als eerste stuwcomplex in de Maas in 1925 door koningin Wilhelmina geopend.

Korte stremmingen, vertraagde schuttijd
Om de schuiven, die onderdeel zijn van het nivelleersysteem, te renoveren wordt de put waarin de schuiven zich bevinden drooggezet. Daarvoor worden keermiddelen geplaatst. Bij het plaatsen en verwijderen hiervan zijn er korte stremmingen voorzien. Over de hele onderhoudsperiode zal dit circa twaalf keer het geval zijn. Als de betreffende put waarin gewerkt wordt droog staat, is er sprake van een enige vertraagde schuttijd.
Op momenten kan het zijn dat omwonenden enige geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland
Rijkswaterstaat werkt in ons land continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. We beheren en onderhouden hier de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving.