Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Een mooi plaatje van onze haven in de winterperiode, passend bij de rust die is wedergekeerd na een drukke perioden waarin leden bezig zijn om hun boot gereed te maken voor de winter.

Zo doet iedereen dat op zijn eigen wijze van goed voorbereid en gepland tot plotseling en snel de klus klaren. Dat geeft een dynamiek in de haven waarbinnen gepland gewerkt kan worden en waarbij ook veel improvisatie wordt gevraagd van onze havenmeester. Eigenlijk kennen wij dat beeld al jaren. Elke keer worden er door menigeen voornemens gemaakt om het anders te doen verlopen.

Blijkbaar hoort het bij onze vereniging! De bijgevoegde foto geeft dan een vredig beeld weer van alle inspanningen die gedaan zijn en vervolgens de rust die is wedergekeerd. Onze haven is gesloten!

Veel dank daarom aan onze medewerkers en vrijwilligers die er toch elk jaar opnieuw samen voor zorgen dat wij onze boten op het droge hebben en kunnen gaan genieten van andere zaken dan de watersport.

Namens mijn collega-bestuursleden wens ik jullie allen fijne feestdagen en jaarwisseling. Wij ontmoeten jullie graag op zondag 8 januari op onze nieuwjaarsviering in de Thuishaven.

Joep Mooren

X