Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Nieuwe toegang tot de haven

Al jaren is de vraag of de toegang van de haven beter afgesloten kan worden. Zo weren we ongenode gasten op het haventerrein, hebben we minder verkeer op de kraanbaan en wordt er minder geparkeerd voor de loodsen. Ook is de uitgang van de speelplaats dan veiliger.

We hebben echter ook een openbare voorziening op het haventerrein, namelijk De Thuishaven. Dat vraag juist voor een zo open mogelijke toegang.

Schade aan slagbomen door hoogwater

Een lastige keuze waardoor we een aanpak een tijd vooruitgeschoven hebben.

Door het hoogwater afgelopen jaar hebben de slagbomen grote schade geleden. Dit bracht de besluitvorming over de toegang tot de haven in een stroomversnelling.

In de plannen die we hadden gemaakt voor de nieuwe toegang, hadden we nog maar 1 slagboom voorzien in plaats van 3. Het was dan ook weggegooid geld als we nu de drie beschadigde slagbomen hadden vervangen. Het besluit om de vernieuwing van de toegang dan maar naar voren te halen was dan ook snel genomen.

Hoe ziet de aangepaste toegang eruit?

In 2020 was, in anticipatie op een verandering van de haventoegang, al een trap (1) van het terras van de Thuishaven naar de zijkant verplaatst. Ook is er toen een hek met looppoort (2) neergezet om een ‘spontane’ loop van niet-leden naar de haven tegen te gaan.

Hier is nu voor de nieuwe toegang  op verder geborduurd.

De ‘oude’ toegang via de slagbomen is nu afgesloten met een breed klaphek (3) dat standaard op slot zit. Deze toegang wordt voortaan alleen nog maar gebruikt voor groot of zwaar transport en als er veel verkeer naar de westzijde van de haven moet. Bijvoorbeeld op lesdagen of zeilkamp van de jeugd of voor deelnemers aan zeilwedstrijden die van buiten komen.

De Havenmeester kan in uitzonderlijke gevallen het hek openen.

De nieuwe toegang tot de haven gaat voortaan via een rolpoort (4) met tag-bediening linksaf over de parkeerplaats voor leden. De route naar de oostzijde gaat dan achter de loods om.

Daarnaast moeten de auto’s die even naar de westzijde willen ook om de loods heen rijden. Omdat delen van deze route maar 1 auto breed is, geldt er voor de veiligheid een maximale snelheid van 10 km/uur.

De rolpoort is 5 meter breed, maar het is niet de bedoeling dat in- en uitgaand verkeer tegelijk door de poort rijdt. Daarom zijn er aan de havenkant zogenaamde wachtstroken (6) gemaakt.

De opgang van de leden parkeerplaats naar de kraanbaan is met een slagboom (5) afgesloten. Goed nieuws is overigens dat het ons gelukt is van de drie kapotte slagbomen 1 werkende te maken. De slagboom kan alleen door de Havenmeester bediend worden en staat in principe altijd dicht. Er is wel voldoende ruimte om de slagboom heen gelaten om met bagagewagentjes de kraanbaan op te lopen.

Daarnaast is de looppoort (2) bij de trap naar het terras (1) van de Thuishaven voorzien van een elektronisch slot dat alleen met de bekende tag bediend kan worden. Dus alleen toegang voor leden.

Dit geldt overigens alleen voor het betreden van de haven. Het verlaten kan gewoon zonder tag met de deurklink.

Vraag extra tag aan

Let dus op dat toegang tot de haven met alleen de fiets nu ook niet meer mogelijk is zonder tag! Heb je meerdere tags nodig, vraag dat dan bij de Havenmeester.

We gaan ervan uit dat we nu geen ‘ongenode gasten’ meer op het haventerrein krijgen. Mocht er toch een hinderlijke ‘sluiproute’ via het terras van de Thuishaven ontstaan, dan zullen we daar ook iets voor gaan verzinnen.

X