Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Op 12 mei j.l. is Maas en Roer onderscheiden met de Blauwe Vlag. Deze onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan verenigingen, jachthavens en stranden die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen ten aanzien van schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en duurzame jachthavens.

Het is bijzonder dat juist deze vereniging de onderscheiding ontvangt. Het afgelopen jaar hadden hier de overstromingen in Limburg een grote impact.

Voorzitter Joep Mooren is trots op de erkenning:

De afgelopen jaren hebben wij als vereniging ons systematisch ingezet om verbeteringen door te voeren. In een van de heisessies van het bestuur werd duurzaamheid neergezet als prioriteit. Dat we dan nu deze onderscheiding ontvangen, is echt een mooie kwaliteitskeurmerk waar we zeker trots op zijn‘.

Sinds we duurzaamheid als prioriteit stellen gaan we met z’n allen bewuster om met schoon watermilieu en energie. Dit zijn echt elementen die je verder helpen als haven. Het is ook een trekker voor nieuwe leden. Het zorgt voor een positieve uitstraling en sfeer op je vereniging,‘ vervolgt Mooren. ‘De blauwe vlag is een mooi hulpmiddel om je vereniging en haven op orde te hebben en verder te helpen.’ 

Blauwe Vlag symbool voor schone havens

De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de stichting overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenning- en kwaliteitssymbool voor schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens. Het Watersportverbond is jurylid bij de Blauwe Vlag Nederland. 

Op 12 mei is voor het eerst in drie jaar weer een officiële uitreiking ceremonie geweest voor de Blauwe Vlag. De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft in Nederland 189 Blauwe Vlaggen toegekend, 130  jachthavens en 59 stranden. De ceremonie vond plaats in de Hanzehaven van de gemeente Elburg. 

Vrijwillig voldoen aan criteria

De locaties vragen de Blauwe Vlag onderscheiding vrijwillig aan. In de praktijk betekent dit dat jachthavens en stranden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. 

De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie. 

Zwemwaterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit is een belangrijk criterium van Blauwe Vlag. Deze moet de EU-classificatie “uitstekend” hebben. De jury van Blauwe Vlag is verheugd dat er weer op meer stranden een Blauwe Vlag kan wapperen omdat de waterkwaliteit daar verbeterd is. 

Groene Wimpel
25 jachthavens ontvangen naast een Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel omdat zij boven op de internationale criteria voldoen aan eisen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit omvat onder andere duurzame inkoop, gebruik duurzame (bouw)materialen, energiebesparing, schoonmaakmiddelen, waterbesparing, maatschappelijke betrokkenheid, groenbeheer, transport en keten-verantwoordelijkheid.

Zowel aan de kust als voor waterrecreatie in Nederland is er een enorme belangstelling van Nederlandse en buitenlandse toeristen en recreanten. De trend is dat deze bestemmingen steeds duurzamer worden, wat te zien is aan een toename van Blauwe Vlag onderscheidingen in Nederland. 

X