Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Per 1 augustus 2023 zal Maurits Straus tot onze spijt zijn functie van bestuurslid “PR en communicatie” bij Maas en Roer neerleggen. Maurits is van 2018 tot 2021 bestuurslid geweest in de functie van Havenmanager en vervolgens was hij van 2021 tot 1 augustus 2023 bestuurslid met de portefeuille “PR en communicatie”. Hij heeft beide functies met verve en enthousiasme ingevuld, waarvoor Maas en Roer hem zeer dankbaar is.

Helaas is het voor Maurits niet meer mogelijk om zijn werk en privéleven te combineren met een bestuursfunctie bij Maas en Roer. De vele operationele taken en de verwachte snelle handelingen op voor Maas en Roer belangrijke dossiers is met een fulltime dienstverband naast het bestuurslidmaatschap een haast onmogelijke opgave. Het bestuur begrijpt dit en respecteert de keuze van Maurits.

Maas en Roer is voor Maurits als een tweede thuis. Het bestuur is er zeker van dat Maurits in de toekomst zijn affectie en inzet voor onze vereniging op een andere wijze vorm zal gaan geven.
Met veel oprechte dank aan Maurits voor alles wat hij deed voor Maas en Roer als bestuurslid. Tot ziens Maurits in de haven en bij onze evenementen.


Het bestuur van Maas en Roer.
Namens deze,
Joep Mooren, voorzitter

Mitteilung des Vorstandes

Ab dem 1. August 2023 wird Maurits Straus zu unserem großen Bedauern als Vorstandsmitglied “PR und Kommunikation” bei Maas en Roer zurücktreten. Maurits war von 2018 bis 2021 Vorstandsmitglied in der Position des Hafenmanagers und dann von 2021 bis zum 1. August 2023 Vorstandsmitglied mit dem Ressort “PR und Kommunikation”. Beide Ämter hat er mit Elan und Enthusiasmus ausgefüllt, wofür ” Maas und Roer” ihm sehr dankbar ist.

Leider ist es Maurits nicht mehr möglich, sein Berufs- und Privatleben mit einer Vorstandsposition bei Maas und Roer zu verbinden. Die vielen operativen Aufgaben und das erwartete schnelle Handeln bei den für “Maas und Roer” wichtigen Dossiers sind mit einer Vollzeitbeschäftigung neben der Vorstandstätigkeit kaum zu bewältigen. Der Vorstand hat dafür Verständnis und respektiert die Entscheidung von Maurits.

“Maas und Roer” ist für Maurits wie ein zweites Zuhause. Der Vorstand ist sich sicher, dass Maurits seine Zuneigung und sein Engagement für unseren Verband in Zukunft auf andere Weise gestalten wird.

Mit einem herzlichen Dank an Maurits für alles, was er als Vorstandsmitglied für “Maas und Roer” getan hat. Wir sehen uns, Maurits, im Hafen und bei unseren Veranstaltungen.

Der Vorstand von Maas und Roer.
Im Namen von diesen,
Joep Mooren, Vorsitzender

X