Afgelopen winter zijn bij de stuw van Roermond de bovenste schuiven verwijderd om voldoende afvoer van Maaswater te krijgen. Bij het terugplaatsen bleken de jukken waarin de schuiven worden geplaatst, beschadigd zijn. De schuiven konden dus niet meer teruggezet worden.

Met de huidige lage wateraanvoer van de Maas is de afvoer over de beschadigde stuw te groot. Het waterniveau in het stuwpand Linne – Roermond kan niet meer op peil gehouden worden. Onze haven ligt ook in dat stuwpand. Inmiddels is het water zo ver gezakt dat we maatregelen moeten nemen om schade te voorkomen.

We hebben dan ook de loopplanken naar de steigers opgetrokken en de steigers zijn dus niet meer bereikbaar. Dat betekent ook dat de schepen die afgelopen winter niet uit het water zijn gehaald, nu niet bereikbaar zijn. Daarnaast is het water zo ver gezakt dat de slips ook niet meer gebruikt kunnen worden. De haven is dan ook gesloten voor alle vaarbewegingen.

Uiteraard kun je wel in de haven terecht als je boot in de winterstalling staat en je wilt onderhoud plegen.

Rijkswaterstaat zal vanaf 6 maart een tijdelijke dam aanleggen voor de stuw Roermond. Het is de bedoeling dat het waterniveau weer tot normale hoogte stijgt. De bouw van die dam zal naar verwachting 3,5 week in beslag nemen.

Lees alle informatie van Rijkswaterstaat:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/02/start-bouw-tijdelijke-dam-stuw-roermond-maandag-6-maart-2023

De haven blijft gesloten totdat het niveau van het water weer acceptabel is.

Indien nodig zullen we het kraanschema hierop aanpassen.