Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
Beschermvrouwe: HKH Prinses Margriet.

Coronavirus

De haven is vanaf 16 mei 2020 geopend.

Dat wil zeggen dat de toegangspoort gedurende de werktijden van de havenmeester geopend zal zijn en dat de slagbomen weer geopend kunnen worden door leden. Het altijd al geldende parkeerbeleid dient daarbij wel strikt gevolgd te worden.

Als bestuur volgen wij de informatie en adviezen van het RIVM, het Watersportverbond en de lokale Gemeentelijke verordeningen.

“Een van de maatregelen in de noodverordening is dat het verboden is om op campings en in jachthavens de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet, was- en douchevoorzieningen geopend te houden.”

Tot nader bericht blijft onderstaand van kracht:

Kranen

Om dit op een veilige en verantwoorde wijze te laten verlopen hebben we te voldoen aan een aantal regels om zo ook de maatregelen van de overheid te waarborgen. Voor ieders veiligheid en gezondheid vragen wij u om deze maatregelen in acht te nemen;

 • Het kraanschema in Supersaas kan worden gevuld op gebruikelijke wijze vanaf heden. De kraantijden zijn gewijzigd om veel gelijktijdig aanwezigen te voorkomen. Houd u zich strikt aan de tijden om gemengde publieksstromen te voorkomen.
 • Leden kunnen in overleg met de havenmeester een afspraak maken voor het zetten van de mast.
 • Bij het betreden van steigers dienen we de afstandsregels na te leven. Passeren op de hoofdsteiger is dus niet toegestaan. We verzoeken om elkaar te ontwijken door even te wachten op een vingersteiger of te wachten tot de andere persoon van de steiger is.
 • Leden met boten voor de stalling op de wal dienen zich bij de havenmeester te melden.

Verder vragen we

 • Beperk het rondrijden met voertuigen op het haventerrein om oponthoud en inperking van bewegingsvrijheid voor onze havenmeester te voorkomen.
 • Sanitaire gebouwen blijven conform de landelijke regels gesloten. De 2 toiletten onder het clubhuis zijn wel geopend.
 • Overnachten op boten is weer toegestaan.
 • Het is toegestaan om op de boot te verblijven en naar eigen believen uit te varen.
 • Werkzaamheden aan de boot in het water zijn weer toegestaan.
 • Het ontvangen van bezoek op de boot en in de haven is nog niet toegestaan.
 • Passanten worden gedurende de maatregelen niet toegelaten in onze haven en op ons haventerrein.
 • Het havenkantoor blijft gesloten tot nader bericht. U kunt onze havenmeester of administratie telefonisch of per mail bereiken.
 • Houdt bij persoonlijk contact altijd 1,5 meter afstand.

Werken aan de boot mag wel mits dit niet in groepsverband gebeurt, en:

 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Geef elkaar geen hand
 • Nies in je elleboog of papieren tissue
 • Was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden)
 • KOM NIET NAAR DE HAVEN ALS U VERKOUDHEIDSKLACHTEN HEEFT!

Handhaving

We vragen u om de aanwijzingen en gegeven instructies van zowel de lokale overheid als de havenmeester op te volgen. Wie zich niet houdt aan de opgestelde maatregelen of aanwijzingen van de havenmeester is niet welkom in de haven zolang de maatregelen van de overheid gelden.

Ondanks dat we kranen blijft het advies: vermijd groepsvorming en drukte!

Alleen samen en met ieders medewerking kunnen we ervoor zorgen dat we veilig te water kunnen, gezond blijven en de haven open kunnen houden.

Het bestuur
X