ALV (locatie n.t.b.)

23 oktober is de volgende ALV gepland (locatie n.t.b.) We zoeken naar alternatieven voor een grotere locatie vanwege de 1,5 meter Coronamaatregel. Meer informatie volgt. 

Klusser(s) gezocht!

Torx, imbus, kruiskop of plat. Zie jij het verschil? Dan zoekt de vereniging jou! En uiteraard ook leden die gewoon graag meehelpen met een klus. Er is altijd wel iets te doen op het terrein. Onderhoud, schilderwerk, binnen, buiten, aan het water, elektra, aan de steiger. Het is dan ook altijd prettig als er leden zijn […]

Coronavirus en onze maatregelen

Coronavirus De haven is vanaf 16 mei 2020 geopend. Dat wil zeggen dat de toegangspoort gedurende de werktijden van de havenmeester geopend zal zijn en dat de slagbomen weer geopend kunnen worden door leden. Het altijd al geldende parkeerbeleid dient daarbij wel strikt gevolgd te worden. Als bestuur volgen wij de informatie en adviezen van […]

De Thuishaven-crew

De crew van onze Thuishaven staat ook in 2020 weer voor je klaar! De Thuishaven

Jeugd & Jeugdzeilen 1, 2, 3…

De opleidingen voor de jeugd beginnen vroeg in het seizen. Jeugdzeilen 1, 2, 3 en etc. Bekijk alle details op de pagina Jeugd. Klik hier

Optimist on Tour 2020

Inschrijven voor Optimist on Tour 2020 is mogelijk via Watersportverbond, optimistontour.nl. De locatie is ook voor dit jaar waarschijnlijk De Weerd, bij Area X, Roermond. Meer informatie

Jeugd Zeilkamp 2020

 De inschrijving voor het jeugd zeilkamp is gestart. Ga naar de pagina Jeugd

De N280 verbindt

Hart van Limburg, N280 verbindt | Roermond  N280 Roer­mond De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook […]

Toiletlozingen pleziervaart

In het Algemeen overleg Water op 28 juni jl. heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de situatie rond toiletlozingen door pleziervaartuigen (Kamerstuk 27 625, nr. 449). Mijn inzet is erop gericht de ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater terug te dringen vanwege de nadelige effecten op de gezondheid van degenen die in dat oppervlaktewater […]

Foto’s Sail & Fun Festival

We blikken terug op een geslaagd jubileumfeest. Was je er ook bij? Bekijk hier de foto’s van het 110-jarig bestaan feest, het Sail & Fun Festival.  Klik hier