Coronavirus

 

De haven is vanaf 16 mei 2020 geopend.

 

Dat wil zeggen dat de toegangspoort gedurende de werktijden van de havenmeester geopend zal zijn en dat de slagbomen weer geopend kunnen worden door leden. Het altijd al geldende parkeerbeleid dient daarbij wel strikt gevolgd te worden.

 

Als bestuur volgen wij de informatie en adviezen van het RIVM, het Watersportverbond en de lokale Gemeentelijke verordeningen.

 

“Een van de maatregelen in de noodverordening is dat het verboden is om op campings en in jachthavens de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet, was- en douchevoorzieningen geopend te houden.”

 

Tot nader bericht blijft onderstaand van kracht:

 

Kranen:

 

Om dit op een veilige en verantwoorde wijze te laten verlopen hebben we te voldoen aan een aantal regels om zo ook de maatregelen van de overheid te waarborgen. Voor ieders veiligheid en gezondheid vragen wij u om deze maatregelen in acht te nemen;

 

-

Het kraanschema in Supersaas kan worden gevuld op gebruikelijke wijze vanaf heden. De kraantijden zijn gewijzigd om veel gelijktijdig aanwezigen te voorkomen. Houd u zich strikt aan de tijden om gemengde publieksstromen te voorkomen.

-

Leden kunnen in overleg met de havenmeester een afspraak maken voor het zetten van de mast.

-

Bij het betreden van steigers dienen we de afstandsregels na te leven. Passeren op de hoofdsteiger is dus niet toegestaan. We verzoeken om elkaar te ontwijken door even te wachten op een vingersteiger of te wachten tot de andere persoon van de steiger is.

-

Leden met boten voor de stalling op de wal dienen zich bij de havenmeester te melden.

 

Verder vragen we;

 

-

Beperk het rondrijden met voertuigen op het haventerrein om oponthoud en inperking van bewegingsvrijheid voor onze havenmeester te voorkomen.

-

Sanitaire voorzieningen blijven conform de landelijke regels gesloten.

-

Overnachten op boten is weer toegestaan.

-

Het is toegestaan om op de boot te verblijven en naar eigen believen uit te varen.

-

Werkzaamheden aan de boot in het water zijn weer toegestaan.

-

Het ontvangen van bezoek op de boot en in de haven is nog niet toegestaan.

-

Passanten worden gedurende de maatregelen niet toegelaten in onze haven en op ons haventerrein.

-

Het havenkantoor blijft gesloten tot nader bericht. U kunt onze havenmeester of administratie telefonisch of per mail te bereiken.

-

Houdt bij persoonlijk contact altijd 1,5 meter afstand.

 

Werken aan de boot mag wel mits dit niet in groepsverband gebeurt, en:

 

  1. Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
  2. Geef elkaar geen hand
  3. Nies in je elleboog of papieren tissue
  4. Was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden)
  5. KOM NIET NAAR DE HAVEN ALS U VERKOUDHEIDSKLACHTEN HEEFT!

 

 

 

Handhaving:

 

We vragen u om de aanwijzingen en gegeven instructies van zowel de lokale overheid als de havenmeester op te volgen. Wie zich niet houdt aan de opgestelde maatregelen of aanwijzingen van de havenmeester is niet langer welkom in de haven tot 1 juni 2020 of zoveel langer als de maatregelen van de overheid gelden.

 

 

Ondanks dat we kranen blijft het advies: vermijd groepsvorming en drukte!

 

Alleen samen en met ieders medewerking kunnen we ervoor zorgen dat we veilig te water kunnen, gezond blijven en de haven open kunnen houden.

 

Het bestuur

 

 

 

 

 

Coronavirus

 

Gemäß den aktuellen Anpassungen der nationalen Maßnahmen rund um das Coronavirus möchten wir Sie über eine Reihe von Änderungen für unseren Verein informieren.

 

Der Hafen ist ab dem 16. Mai 2020 geöffnet.

 

Das bedeutet, dass das Eingangstor während der Arbeitszeiten des Hafenmeisters geöffnet ist und die Schranken von den Mitgliedern wieder geöffnet werden können. Die Parkplatzregelungen, die immer in Kraft waren, müssen strikt befolgt werden.

 

-

Es ist erlaubt, auf dem Boot zu bleiben und nach Belieben raus zu fahren.

-

Die Arbeit am Boot im Wasser ist wieder erlaubt.

-

Ab dem 16. Mai 2020 können die Mitglieder in Absprache mit dem Hafenmeister einen Termin für das Maststellen vereinbaren.

-

Übernachtungen an Bord sind wieder erlaubt.

-

Der Empfang von Besuchern des Hafens oder an Bord ist noch nicht gestattet.

-

Die sanitären Anlagen bleiben gemäß den nationalen Vorschriften geschlossen.

-

Das Hafenbüro bleibt vorerst geschlossen. Wir bitten Sie, den Hafenmeister oder die Verwaltung anzurufen oder per E-Mail zu kontaktieren.

-

Die landesweit geltenden Ratschläge, die auch für unseren Hafen gültig sind, lauten: Bleiben Sie bei Erkältungsbeschwerden zu Hause. Vermeiden Sie Gruppenbildung und halten Sie 1,5 Meter Abstand, auch auf den Stegen!

-

Die zuvor mitgeteilten Konsequenzen für Mitglieder, die sich nicht an die in unserem Hafen geltenden Vorschriften halten, bleiben in Kraft.

 

Der Vorstand