Algemene Ledenvergadering

 

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering

 

Vrijdagavond 17 april 19 juni houden we een Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

De afgelaste Algemene Ledenvergadering hebben we voorlopig vastgesteld op vrijdag 19 juni.
Uiteraard alleen als de situatie dit toelaat en dit op een verantwoorde wijze georganiseerd kan worden.

 

Een ALV is een goede gelegenheid om als lid te horen wat er zoal gebeurt bij Maas en Roer en wat de plannen zijn.
Maar het is zeker ook een goede gelegenheid om je stem te laten horen.

 

Op het Intranet kan je via de link Vergaderingen de notulen van de vorige ALV nalezen, ook in het Duits.